IRT 3000

Sadržaj

Kompatibilnost masti za podmazivanje

25.02.2019

Do sada smo u rubrici Mala škola podmazivanja upoznali sastav i neka od svojstava masti za podmazivanje, način određivanja njihove penetracije i konzistencije te dva standardizirana načina označavanja. Ovog puta ćemo se usredotočiti na kompatibilnost različitih masti za podmazivanje.

190220-S4_1Poznajemo velik broj različitih masti za podmazivanje, koje radi različitih razloga ponekad mijenjamo ili miješamo s drugima. U ovom članku ćemo navesti čimbenike, koji utječu na to, jesu li dvije masti kompatibilne.

Grafikoni/tablice kompatibilnosti
Brojne tvrtke se glede kompatibilnosti masti oslanjaju na grafkone kompatibilnosti, koji im pomažu pri prihvaćanju odlučivanja o udruživanju. Ti grafkoni su na raspolaganju u raznim stručnim člancima, časopisima i na internetskim stranicama. Nažalost se vrlo malo grafkona poziva na izvor podataka ili bilo koje istraživanje, primijenjeno za određivanje prikazane kompatibilnosti. Jedan od takvih grafkona prikazuje slika 1. Takav način određivanja kompatibilnosti je doduše vrlo jednostavan, no brigu potiče činjenica, da su se kod nekih takvih grafkona kompatibilne masti pri uporabi pokazale potpuno nekompatibilne. Izbor masti, koje su prikazane u grafkonima, vrlo se razlikuje, obično su u svim slučajevima prikazane aluminijeve kompleksne i kalcijeve kompleksne [1]. Usporedba različitih grafkona je pokazala više proturječnosti. Primjerice, jedan grafkon je pokazao, da su barijeve kompleksne masti kompatibilne s bentonitnim mastima, dok su drugi pokazali, da je takva mješavina nekompatibilna. Neki grafkoni nabrajaju poliurea masti kompatibilnim ili ograničeno kompatibilnim s kalcijevim kompleksnim, međutim na drugom grafkonu prikazane kalcijeve kompleksne masti nekompatibilne su s poliurea mastima. Djelomično su određene usporedbe bile kopirane iz jednog u drugi grafkon. Tako u svakom slučaju imamo poteškoće, ukoliko se želimo odlučiti za jedan od grafkona te mu vjerovati.

Osnova za kompatibilnost masti
Zanimljivo je, da se navedeni grafkoni usredotočuju samo na vrstu primijenjenog zgušćivala. Ne i na vrstu baznog ulja i aditiva. To je do neke mjere razumljivo, jer je većina poteškoća pri miješanju masti vezana na različita zgušćivala, iako to nije jedini razlog.

Kompatibilnost baznih ulja
Masti se proizvode iz mineralnih, kao i sintetičkih baznih ulja. Neka sintetička bazna ulja nisu kompatibilna s mineralnim uljima i drugim vrstama sintetičkih ulja. Ukoliko su zgušćivala kompatibilna, a bazna ulja ne, mješavina masti može biti problematična. Stoga je važno, da kod određivanja kompatibilnosti uzmemo u obzir vrstu baznog ulja u masti. Viskoznost je kod izbora ulja ključna. Kod miješanja masti s vrlo različitim viskoznostima baznog ulja, nastala mješavina neće biti optimirana za primjenu.

Kompatibilnost aditiva
Pri miješanju ulja nekompatibilnost paketa aditiva se odražava na lošijim svojstvima mješavine, a posljedice reakcija između aditiva često su talozi. Kod masti se radi čvrste strukture talozi ne pojavljuju, no može se pogoršati učinkovitost aditiva i u nekim slučajevima se javlja korozivno djelovanje. Potrebno je provjeriti i kompatibilnost s elementima za podmazivanje.

Kompatibilnost zgušćivala
Miješanje masti s nekompatibilnim zgušćivalima može se odraziti odmah i s očitim promjenama, koje utječu na učinkovitost podmazivanja. Velik broj mješavina prvo omekša, često tako, da mast isteče s mjesta za podmazivanje, možda čak i pored brtvi. Neke mješavine masti izlučuju ulje, koje isto tako otječe iz ležaja, zupčanika ili kući- šta. Druge mješavine otvrdnu, što uzrokuje poteškoće kod opterećenja elementa podmazivanja i gibanja masti. Jednostavno miješanje dviju masti i promatranje promjena možda neće pokazati bitne promjene svojstava. Miješanje masti u različitim omjerima, gnjetenje, grijanje i hlađenje tih smjesa može pokazati mjerljive promjene svojstava i predvidjeti svojstva mješavina u praktičnoj primjeni.

Zaključak
Čini se, da su grafkoni za određivanje kompatibilnosti masti primjeren način za donošenje odluke glede stvarnog ili potencijalnog miješanja masti. Međutim pouzdanost tih grafkona i kompleksna interakcija baznih ulja, dodataka i zgušćivala zahtijevaju, da se primjenjuje produbljeniji pristup. Nastojanja za sprječavanje miješanja, kada je to moguće, i praktično testiranje mješavina glede kompatibilnosti prije uporabe, povećati će pouzdanost djelovanja elemenata za podmazivanje.

Avtor: Dr. Milan Kambič

ar©tur 2016