IRT 3000

Sadržaj

Prilagodljivi baterijski okviri rješenje električnih automobila

11.02.2019

Vozila na električni pogon su budućnost globalnog automobilskog tržišta. Silovitom razvoju je doprinijela i Monegaška tvrtka Mecaplast, koja je s projektnim partnerima razvila i oblikovala prilagodljive plastomerne baterijske okvire. Posebnost njihovih rješenja se pored promjene materijala očituje u prilagodljivosti oblika i optimiranju prostora, koji proizvođačima automobila te lakih teretnjaka omogućuje dodavanje više baterija.

190203-S4Električni i hidraulički priključci su integrirani u kućište operacije Opera4FEV, što bitno smanjuje broj dijelova, koji zahtijevaju montažu u usporedbi s klasičnim metalnim okvirima. Prema procjenama istraživača, novi okviri će biti i fnancijski dostupniji – reciklirani plastični dijelovi bi mogli uz jednaku količinu proizvodnje postići pet puta nižu prodajnu cijenu od dosadašnje. Čitav lanac vrijednosti proizvoda uključuje ekološki razvoj – demontažu i recikliranje kritičnih materijala, sastavljanje i integraciju ćelija te električnih komponenata. Kako je sigurnost ugrađenog akumulatora u električnim i hibridnim vozilima iznimno važna, OPERA4FEV će posebnu pozornost namijeniti procjeni učinka svojstava okvira povezano sa sigurnošću kod sudara vozila. Pri tome će se usredotočiti na moguće opasnosti za vozilo i njegove putnike u slučaju kvara jednog ili više akumulatora. Inovativna rješenja će integrirati električne priključke, hlađenje i kućište komponenata u plastomernom okviru radi smanjenja troškova, mase i vremena montaže. Kako bi pokazali primjerenost rješenja i zadovoljili velike industrijske potrebe, plastomerni okviri će se prilagoditi kompleksnim oblicima i konfguracijama vozila, što omogućuje ugradnju većeg broja baterija i posljedično više energije.

Konzorciju partnera iz Monaka, Belgije, Francuske, Španjolske i Portugala u projektu OPERA4FEV, kojeg je sufnancirala Europska komisija, u znanstveno-istraživačkom radu je uspjelo doći do brojnih novosti i poboljšanja, koja obuhvaćaju posebice integraciju ćelija u plastomerni okvir, lakšu montažu i brzo povezivanje ćelija, smanjenje vremena montaže, 25 % smanjenje troškova po komponenti (bez ćelija) u usporedbi s postojećim okvirom, poboljšanje rastavljanja radi boljeg održavanja, 50 % smanjenje broja komponenata, ekološka osnova okvira i pojednostavljeni završetak ciklusa vijeka trajanja proizvoda, projektiranje dijelova od plastike za poboljšanje toplinske regulacije, osiguranje sigurnog ponašanja i ponašanja pri pokusu sudara te upravljanje velikim dimenzijama, primjena 70 % recikliranih polimera te 30 % smanjenje mase komponenata okvira (bez ćelija). Prijedlog koncepta je potpuno prilagodljiv automobilskoj industriji i vrednovan s reprezentativnim alatom i montažnom linijom, koja može ostvariti do 20 vozila na dan.

Pripremio: Jernej Kovač
www.opera4fev.org
ec.europa.eu

ar©tur 2016