IRT 3000

Sadržaj

Weldassistant

06.02.2019

Programski paket Weldassistant omogućuje izradu popisa postupaka zavarivanja (eng. welding procedure specification-WPS), izradu odobravanja postupka zavarivanja (eng. welding procedure qualification record-WPQR), kontrolu nad certifikatima zavarivača i proračun troškova zavarivanja. Weldassistant udružuje mnoštvo informacija i s time smanjuje vrijeme, potrebno za traženje informacija po katalozima, bazama podataka i standardima.

190203-S1Omogućuje učitavanje podataka odgovarajućih proizvođača opreme za zavarivanje i potrošnog materijala te tako korisniku omogućuje primjenu stvarnih podataka, obzirom na primijenjenu opremu i materijala. WPS-e je moguće načiniti prema standardima ISO ili ASME. Program korisnika vodi kroz logičan redoslijed koraka, koji završavaju načinjenim WPS-om pripremljenim za tisak. Pri generiranju novog WPS-a, potrebno je prvo izabrati standard te ime, zatim urediti glavu dokumenta (redni broj, kupac, lokacija, broj crteža itd.), u izborniku Splošno odrediti materijalna i geometrijska svojstva (vrstu, debljinu, promjer, geometriju spoja, pripremu spoja, pripremu korijena, predgrijavanje, položaj pripremaka itd.). U izborniku Skica se defniraju dimenzije zavarenog spoja. U izborniku Varki se popisuju parametri zavarivanja (proces, vrsta i broj elektroda, zaštitni plin, brzina zavarivanja itd.).

Pri svakom koraku, odnosno polju za unos, imamo mogućnost vlastitog upisa ili izbor između prethodno postavljenih vrijednosti iz standarda, odnosno iz instaliranih dodataka. Jednako kao i pri izradi WPS-ova, i pri odobravanju postupka zavarivanja (WPQR) postupak u koracima je intuitivan i s mnogo prethodno učitanih mogućnosti izbora. U izborniku Upravljanje varilcev, omogućeno je vođenje zavarivača. Svaki zavarivač može imati zabilježene aktualne certifkate i ateste, a program automatski upozorava, kada je potrebno obnavljati certifciranje pojedinog zavarivača.

Proračun troškova omogućuje određivanje cijene postupka zavarivanja obzirom na vrijeme, odnosno metar zavara. Pri tome je moguće uzimati u obzir različite postupke zavarivanja, geometrije zavarenog spoja, različite dodatne materijale te troškove rada i strojeva. I ovdje je omogućeno kreiranje vlastitih vrijednosti, ili izbor iz opsežne zbirke dodatnih, osnovnih i potrošnih materijala te geometrija zavara. Obzirom na izbrani WPS, podatke o parametrima zavarivanja možemo izravno učitavati na upravljanje izvora struje zavarivanja, koji je na taj način pripremljen za rad u skladu s WPS-om. Ta mogućnost djeluje s određenim izvorima struje zavarivanja, proizvođača, koji su partneri ovog projekta.

www.weldassistant.com

ar©tur 2016