IRT 3000

Sadržaj

o časopisu

Nakladnik časopisa IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942

Što je časopis IRT3000

12_200.pngBrzi razvoj proizvodnih postupaka i povezivanje s informatizacijom prouzrokuje pravu eksploziju novosti i informacija, koje su nužno potrebne za uspješno poslovanje tvrtki, no do njih je teško doći u sažetom i pročišćenom obliku. Suvremeni trendovi bitno utječu na konkurentnost i zahtijevaju praćenje brzog tehnološkog razvoja. Važna je također i informiranost o tehnološkom napretku koji se događa u našoj okolini, posebice stoga što mnoga inovativna rješenja ostaju između zidova pojedinih tvrtki. Časopis IRT3000 će osiguravati prostor za predstavljanje i razmjenu tih informacija, što će za pojedine tvrtke ujedno biti i promocija njihovih rezultata. Časopis će tako otvarati nove mogućnosti za međusobno povezivanje tvrtki i drugih ustanova.

Tvrtkama će na njihovu želju biti omogućena objava rezultata i u inozemnim časopisima što će omogućiti predstavljanje njihovih rezultata i u drugim državama u Europi.

U časopisu IRT3000 smo svjesni kako je pritisak na razvoj novih inovativnih proizvoda trajno u porastu, a optimiranje razvoja i proizvodnje jedna od mogućnosti u borbi s konkurencijom. Stoga ćemo tom području posvećivati posebnu pozornost.

Što donosi časopis IRT3000

5_200.pngČasopis će donositi u svojim prilozima najnovije trendove s područja metalske industrije i industrije nemetala, informacije o međunarodnoj organizaciji ISTMA (International Special Tooling & Machining Association), te mnoštvo informacija s područja inovacija, tehnoloških rješenja u tvrtkama i njihovih razvojnih projekata.

U časopisu će se posebnu pozornost posvetiti iskustvima iz prakse, preko kojih će se predstavljati stručnjaci iz industrije i komentirati razna tehnološka rješenja. Ti će stručnjaci preko časopisa IRT3000 sa širom javnošću podijeliti informacije o tome kako su unaprijedili već usvojene tehnološke procese, te povisili proizvodnost u svom radnom okruženju. Takva rješenja iz uspješne hrvatske i inozemne prakse znati će prepoznati i iskoristiti i menadžeri hrvatskih tvrtki, koji svoje tvrtke trebaju usmjeravati ka osiguranju trajnog rasta i očuvanju konkurentnosti na tržištu.

Časopis će donositi detaljne izvještaje sa svjetskih i domaćih sajmova i ostalih priredbi s područja koja časopis obrađuje. Bolju informiranost čitatelja osigurati će se također prevođenjem članaka iz inozemnih strukovnih časopisa. Na taj način će čitateljima na hrvatskom jeziku biti predstavljeni inozemne spoznaje, istraživanja i usporedbe postupaka, tehnologija ili opreme.

21_200.pngU časopisu neće izostati niti stručnih članaka i teorijskih stavova iz akademskih krugova. Časopis će osigurati članke koji će donositi informacije o povezivanju akademskog okruženja i industrije. Posebna će pozornost biti posvećena pojedinim tematskim cjelinama, koje će biti podrobnije predstavljene čitateljstvu. Osim pružanja gotovih rješenja služiti tematske cjeline će predstavljati i izvor informacija o tome kako se suočiti s određenom problematikom i kako izbjeći mogući neuspjeh. Za tematske cjeline, prvenstveno s područja nemetala i informatizacije, brinuti će se tematski urednici. Između ostalog, tu će se nalaziti informacije o najnovijim trendovima s područja prerade polimera, informacije o poboljšanjima i unaprijeđenim postupcima, novosti s područja strojne opreme, izvještaji i komentari s najvećih svjetskih sajmova polimerstva, te predstavljanja uspješnih prerađivača polimera.

Novostima s područja informatizacije, s težištem na CAx i PLM, pridružiti će se i novosti glede novih proizvoda, novosti sa sajmova i strukovnih predstavljanja, informacije o događanjima i ponudi na području IT u Hrvatskoj, razgovori i iskustva korisnika te članci o praksi hrvatskih tvrtki.

Kome je časopis IRT3000 namijenjen

3_200.pngČasopis IRT3000 namijenjen je svima koje zanima tehnološki razvoj i nove tehnologije, te svima koji žele biti upoznati s razvojem već usvojenih tehnologija ili traže put ka poboljšanju vlastite djelatnosti. U časopisu će također zanimljive tekstove pronaći svi uključeni u područja metalske industrije, industrije nemetala, te informatizacije i automatizacije.

Časopis je namijenjen strojarima, tehničarima, inženjerima, tehnolozima, poslužiteljima strojeva, menadžerima, poduzetnicima, obrtnicima, svima koji se bave preradom metala i nemetala. Nove informacije i znanja s područja materijala i postupaka prerade također će biti korisni razvojnim inženjerima koji razvijaju nove proizvode, konstruktorima alata, alatničarima, tehnolozima u proizvodnji. Prodajne i nabavne službe pronaći će u časopisu zanimljivosti i za svoje područje, jer će časopis donositi i opće informacije za širi krug čitatelja.
 

16_200.pngU časopisu IRT3000 korisne informacije naći će i stručnjaci iz akademskih krugova, sveučilišni profesori i srednjoškolski nastavnici, koji imaju zadaću širiti tehničku kulturu među mlađim generacijama. Posebice je želja da se potaknu đaci i studenti tehničkih struka na čitanje časopisa, jer im časopis može poslužiti kao pomoć tijekom školovanja, te predstavljati izvor ideja pri kreiranju osobne karijere.

Konačno, na raspolaganju će biti informacije o događanjima u gospodarstvu, trendovima, željama i potrebama industrije svima koji su na položajima u državnoj upravi koji im omogućuju donošenje važnih odluka glede održivog razvoja. Svima koji se žele kritički osvrnuti na postojeće stanje u hrvatskom gospodarstvu, te dati konstruktivne prijedloge za moguće putove razvoja hrvatskog gospodarstva, biti će omogućeno svoja stajališta iznijeti u časopisu.

ar©tur 2021