IRT 3000

vsebina

Oglaševanje

Trženje oglasnega prostora, naročnine in marketing

Profidtp d.o.o., PE Trzin
Revija IRT3000
Motnica 7 a
1236 Trzin

Blanka Čakš
marketing


Telefon: +386 1 5800 884
Mobi: +386 51 322 177  
Faks: +386 1 5800 803
 

MEDIA KIT 2018:
MEDIA KIT slo 2018

Druge jezikovne različice:
MEDIA KIT eng 2018
MEDIA KIT hrv 2018
MEDIA KIT srb 2018

 

MEDIA KIT 2017:
MEDIA_KIT_sl_2017 (.pdf 711KB)

Druge jezikovne različice:
MEDIA_KIT_en_2017 (.pdf 705KB)
MEDIA_KIT_hr_2017 (.pdf 719KB)
MEDIA_KIT_sr_2017 (.pdf 720KB)


Splošne pogoje oglaševanja si lahko preberete v tem dokumentu: 
SLO_SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA.pdf


CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI IRT3000
(v ceno ni vključen DDV)

OGLASI V REVIJI CENA
naslovnica 970,00 €
podaljšan ovitek - zunanji 740,00 €
podaljšan ovitek - notranji 700,00 €
ovitek - notranji 700,00 €
predzadnja stran 740,00 €
hrbet 880,00 €
podaljšan ovitek (2 strani) 1.330,00 €
cela stran 650,00
dve tretjini strani, pokončno 530,00 €
pol strani, pokončno 355,00 €
tretjina strani, pokončno 310,00 €
pol strani, ležeče 355,00 €
tretjina strani, ležeče 310,00 €
četrtina strani, ležeče 220,00 €
šestina strani, ležeče 165,00 €
logotip na naslovnici in internetu 115,00 €
Oblikovanje oglasov:  
oblikovanje A4 oglasa 99,00 €
oblikovanje A5 oglasa (ali manjšega) 77,00 €
Ostale oblike oglaševanja:
(končno ceno za tiskani vložnimaterial bomo popredloženem
vzorcu glede na težo gradiva določili skupaj z naročnikom)
 
Vlaganje promocijskega gradiva - A4 obojestransko 1.155,00 €
Vlaganje promocijskega gradiva - A3 obojestransko 1.750,00 €
Predstavitev podjetja (3 x A4) 650,00 €

 

Popusti za večkratno objavo:

celoletna pogodba za oglaševanje s sedmimi (7) objavami v revijah - 30 %
celoletna pogodba za oglaševanje s petimi (5) ali šestimi (6) objavami v revijah - 25 %
celoletna pogodba za oglaševanje s tremi (3) ali štirimi (4) objavami v revijah - 15 %
celoletna pogodba za oglaševanje z dvema (2) objavama v revijah - 5 %


Rok za oddajo gradiva in rezervacija oglasnega prostora:

Rezervacije oglasnega prostora in gradivo za oglase sprejemamo do začetka meseca izida.

številka področja rok za odajo oglasa predviden datum izida
73   4.1.2018 31.1.2018
74   2.2.2018 28.2.2018
75   2.3.2018 31.3.2018
76   6.4.2018 30.4.2018
77   4.5.2018 31.5.2018
78   1.6.2018 30.6.2018
79-80   3.8.2018 31.8.2018
81   7.9.2018 30.9.2018
82   5.10.2018 31.10.2018
83-84   15.11.2018 17.12.2018

Revija IRT3000 je barvna revija formata A4. Tiskana je na 90 gramskem papirju, ovitek je plastificiran na 150 gramskem papirju. Uredništvo oglaševalcem lahko pomaga pri pripravi oglasa. Oblikovanje po zahtevanih standardih poteka v dogovoru z naročnikom. Oblikovani oglas je oglaševalcu dostavljen na CD-ju in je njegova  trajna last. Oglasi morajo biti pripravljeni v CMYK formatu kakovosti 300 dpi.

KAKO PRIPRAVITI OGLAS

 

O reviji

Revija bo v letu 2018 izšla 10-krat letno
Obseg: več kot 200 strani + ovitek

Naklada: 2.000 izvodov
Cena izvoda: 5,00 €*
Letna naročnina za 6 številk (do konca 2017): 30,00 €*
Letna naročnina za 10 številk (2018 dalje): 50,00 €*


Študentom in dijakom priznamo 15 odstotni popust

*v znesek je vključen 9,5% DDV

ar©tur 2016